Polityka Prywatności

Korzystając z naszych usług powierzasz nam swoje dane. W ramach poszczególnych usług zdarza się również, że dane te powierzasz także naszym partnerom czyli podmiotom z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Ci usług na najwyższym poziomie. Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest BMA STUDIO REKLAMY Łukasz Chochorowski z siedzibą w 33-300 Nowy Sącz ul. Generała Józefa Bema 28, NIP: PL734-331-46-41, Regon 121324252.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe:
• w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy, w celu realizacji zamówień,
• w celach informacyjnych i marketingowych, wyłącznie na podstawie zgody zgodnie z treścią udzielonej zgody.
• w celu ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi (zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz bezpieczeństwa technologicznego)
• w celu zatrudniania pracowników i prowadzenia procesów rekrutacji

Jak długo przetwarzamy dane osobowe:
W zależności od celu przetwarzania dane osobowe będą przechowywane
• przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
• na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa
• a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez osobę której dane dotyczą zgody.
• W przypadku monitoringi wideo (CCTV) przez okres do 21 dni.

Komu powierzamy i udostępniamy dane osobowe:
Pozyskanych danych osobowych nie udostępniamy i nie przekazujemy innym podmiotom. W szczególnych przypadkach (wykroczenia lub przestępstwa) dane z monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione organom ścigania.
Dane osobowe możemy powierzyć do przetwarzania w naszym imieniu podmiotom realizującym dla nas usługi wspierające np. podwykonawstwo, hostowanie strony internetowej, wysyłka newslettera, świadczenie usług księgowych, obsługa serwisowa naszych systemów informatycznych.

Prawa, które przysługują osobie której dane przetwarzamy:
Osoba fizyczna ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika jest zgoda, ma on prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Osoba fizyczna ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).

Oceń tą stronę
Call Now Button